{Xe nâng chui container} (chui công)

Xe nâng chui container ( Xe nâng chui công) – Chức năng đặc biệt sử dụng để rút, xếp hàng trong container

0988914439